Get Adobe Flash player

Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowe szanse-nowe możliwości"

Projekt „Nowe szanse- nowe możliwości”

Związek Młodzieży Wiejskiej  zaprasza do udziału w projekcie   „Nowe szanse- nowe możliwości”,    współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

       Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych u 60 osób   (32Kobiet, 28Mężczyzn) niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-30 lat, zamieszkałych na terenie 6 gmin powiatu kraśnickiego tj.: Annopol, Szastarka, Trzydnik Duży, Kraśnik, Gościeradów i Wilkołaz.

W ramach projektu oferujemy:

- poradnictwo psychologiczne i zawodowe,

- szkolenia zawodowe wraz z dodatkiem szkoleniowym,

- 6-cio miesięczny staż,

- zwrot kosztów dojazdu,

- gwarancje zatrudnienia dla 40% uczestników.

  Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

  Skierowany jest do osób bezrobotnych lub osób nieaktywnych zawodowo.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 694 492 974 lub 531 817 854.

        

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • osobiście w Biurze Projektu:

Związek Młodzieży Wiejskiej

Zarząd Powiatowy w Kraśniku

ul. Piłsudskiego 2

23-200 Kraśnik

Jesteśmy na facebooku