Get Adobe Flash player

PROJEKT „Youth innovation for social economy cooperation”

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem stworzonym w ramach projektu „Youth innovation for social economy cooperation”.

Platforma www.youthinnovation.zmw.pl skierowana jest do młodych ludzi wykazujących inicjatywę związaną z przedsiębiorczością i ekonomią społeczną.

Portal wyposażono w funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie przykładowego statutu spółdzielni socjalnej, przeprowadzenie testu na zdefiniowanie
własnych predyspozycji oraz wygenerowanie przykładowej analizy SWOT przedsięwzięcia.

Projekt " Youth innovation for social economy cooperation" opracowany przez

Związek Młodzieży Wiejskiej finansowany jest ze środków Programu Erasmus +

Jesteśmy na facebooku